Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
 

ZVÍŘATA V LIDOVÉM PODÁNÍ A POVĚRÁCH

(B. Moravec: "HÁJ" - ústřední časopis pro lesníky, myslivce, lovce a přátele přírody r.1921 a 1922)
* ÚVOD * NETOPÝR * JEŽEK
* KRTEK * ZAJÍC * KOČKA
* PES * LIŠKA * VLK
* KUNA * JEZEVEC * DOBYTEK
* JELEN * SOVA * ŽLUNA
* DATEL * KUKAČKA * VLAŠTOVKA
* LELEK * STŘÍZLÍK * KRÁLÍČEK
* BĚLOŘIT * ČERVENKA * SKŘIVAN
* CHOCHOLOUŠ * STRNAD * STEHLÍK
* BRKOSLAV * VRÁNA * SOJKA
* STRAKA * SLEPICE * ČEJKA
* VOLAVKA * ČÁP * KACHNA
* HUSA * ŽÁBA * JEŠTĚRKA
* HAD * MRAVENCI * ZÁVĚR

Datel
Datlem nazývá lid jen datla černého, ostatním datlům říká strakapouni. Dnes je datel v našich lesích vzácným, ale býval tu dosti hojným, o čemž svědčí okolnost, že si lid o něm mnoho vypravuje. Datel je pták tajemný a proto také části jeho těla užívalo se k tajným prostředkům. Jak známo hnízdí v dutině stromu, do níž si otvor sám vytesá. Ucpe-li se mu tento otvor klínem, postará se datel o to, aby mláďata jeho v dutině nezhynula. Odletí a přisene nějakou bylinu, kterou se dotkne klínu v otvoru do hnízda a klín hned z díry vyletí. Datel potom tu kouzelnou bylinu pustí na zem. Kdo se této byliny zmocní, může pomocí její otevříti i přístup ke všem skrytým pokladům. Ovšem musí se vše toto provésti jen s hnízdem, v němž jsou mláďata, kdyby tam byla jen vejce, datel by čarovné byliny nepřinesl. Datel klepá zobákem na větve stromů, aby se přesvědčil, neskrývá-li se v nich hmyz, který by mu posloužil za potravu. Někdy prý však toto klepání provádí také ze zlomyslnosti. Zavádí pocestné svým klepáním z cesty hlouběji do lesa, pocestní se domnívají, že klepání pochází od pracujících drvařů a zajdou tak hluboko do lesa, kde potom zabloudí. O červené čepičce, kterou datel nosí na hlavě, vypravuje se následující pověst: Když si ptáci zvolili orla za krále, byli někteří s voblou spokojeni, jiní nespokojeni. Mezi nespokojenci byl také datel a pronesl něco velmi urážlivého o orlovi. Za to klofl ho král ptáků do hlavy, až krvácel. Od té doby nosí datel červenou čepičku na památku své prostořekosti. Jako jméno datel nepřichází, v místopise jen Datelov.


- zpět na začátek -