Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
 

ZVÍŘATA V LIDOVÉM PODÁNÍ A POVĚRÁCH

(B. Moravec: "HÁJ" - ústřední časopis pro lesníky, myslivce, lovce a přátele přírody r.1921 a 1922)
* ÚVOD * NETOPÝR * JEŽEK
* KRTEK * ZAJÍC * KOČKA
* PES * LIŠKA * VLK
* KUNA * JEZEVEC * DOBYTEK
* JELEN * SOVA * ŽLUNA
* DATEL * KUKAČKA * VLAŠTOVKA
* LELEK * STŘÍZLÍK * KRÁLÍČEK
* BĚLOŘIT * ČERVENKA * SKŘIVAN
* CHOCHOLOUŠ * STRNAD * STEHLÍK
* BRKOSLAV * VRÁNA * SOJKA
* STRAKA * SLEPICE * ČEJKA
* VOLAVKA * ČÁP * KACHNA
* HUSA * ŽÁBA * JEŠTĚRKA
* HAD * MRAVENCI * ZÁVĚR

Jezevec
Přes to, že jezevec je u nás dosti vzácným a i v krajinách lesnatých málokdo může se pochlubiti osobní známostí s ním, ví náš lid o jezevci, čili jak říká o "jezovci", přece mnoho. Předně je mu známo, že přespává zimu, a okolnost, že za tohoto dlouhého spánku nezhyne hladem, vysvětluje si lid tak, že prý jezevec spí ve svém brlohu schoulený do kotouče, hlavu má na břiše mezi zadními běhy a odtud prý cucá své sádlo, a tak vydrží do jara. Jezevců rozeznává lid dva druhy, podobně jako ježků, prasečí a psí, dle toho, má-li mordu tupou nebo špičatou jako prasečí rypák. Zvěřina prasečího jezevce chutná jako maso vepřové, maso psího jezevce páchne prý psinou. Rozdíl, pokud ho lid spatřuje na mordě jezevce, zakládá se zajisté na optickém klamu, neboť jezevec má na hlavě směrem k čenichu bílé pruhy, jsou-li užší nebo širší propůjčují mordě jeho různého vzhledu. Povaha jezevce je také dostatečně známa. Jezevec je samotářem, lenochem a mrzoutem. O líném člověku, který sedí doma, říká se, že se zavrtal jako jezevec. Jezevčí sádlo je prostonárodním lékem. Užívá se ho k rozhánění otoků a hojení otevřených ran i pohmožděnin. Jezevčí sádlo lze koupiti dodnes v lékárně, ovšem bývá místo něho nejčastěji prodáno obyčejné sádlo vepřové, které má stejný účinek. Víra tvá tě uzdravila. Do nedávna myslivci, když ulovili jezevce, uspořádali pak "jezevčí hody", dělala se jezevčí jelita a p. Dnes však se od toho upouští, ježto je známo, že jezevec je stížen cizopasným hlístem svalovcem čili trichinou. V bajkách a pohádkách se s jezevcem nesetkáme, také jako jméno rodové nepřichází a v místopise jen málo se objevuje (Jezová, Jezovčí, Jezové, Jezviny).


- zpět na začátek -