Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
 

ZVÍŘATA V LIDOVÉM PODÁNÍ A POVĚRÁCH

(B. Moravec: "HÁJ" - ústřední časopis pro lesníky, myslivce, lovce a přátele přírody r.1921 a 1922)
* ÚVOD * NETOPÝR * JEŽEK
* KRTEK * ZAJÍC * KOČKA
* PES * LIŠKA * VLK
* KUNA * JEZEVEC * DOBYTEK
* JELEN * SOVA * ŽLUNA
* DATEL * KUKAČKA * VLAŠTOVKA
* LELEK * STŘÍZLÍK * KRÁLÍČEK
* BĚLOŘIT * ČERVENKA * SKŘIVAN
* CHOCHOLOUŠ * STRNAD * STEHLÍK
* BRKOSLAV * VRÁNA * SOJKA
* STRAKA * SLEPICE * ČEJKA
* VOLAVKA * ČÁP * KACHNA
* HUSA * ŽÁBA * JEŠTĚRKA
* HAD * MRAVENCI * ZÁVĚR

Kočka
Kočka - kolem tohoto domácího zvířete opředeno je mnoho pověr. Příčinou jich je okolnost, že je kočka zvíře noční a vede život samotářský. V noci chodí kočky do čar, t. j. provozují kouzla nebo jim napomáhají, proto v žádné pohádce, kde se jedná o čarodějnici, nespatříme tuto vyobrazenou nebo popsanou jinak než s kočkou po boku. Zpravidla to bývá kočka černá. Ba stará kočka sama je prý už čarodějnicí. V určité době odbývají kočky sněmy. K těm sejdou se kočky z celého okolí. K pověsti o kočičích sněmech zavdalo zajisté příčinu jich páření. Líže-li si kočka tlapky, bude brzy přšet, před bouřkou hladí si slechy a má jiskřící se oči. Když se kočka myje a podívá se potom na některé dítě, dostane toto dítě co nejdříve bití. Kočka je jinak obrazem lsti a falše. Říká se "falešný jako kočka" nebo zkrátka "je to falešná kočka". Různých částí těla kočky užívalo se za stara jako prostředků léčivých a také ke kouzlům a čarování. Dodnes lid věří, že kočičí pečeně je dobrá proti některým nemocem. Vzdor tomu, že je kočka zvíře zlé a lstivé a v pohádkách jenom zlo představuje, je přece jen miláčkem dětí. Je také obrazem čistotnosti. "Ulízaná jako kočička" je čistotná a pěkně učesaná panenka. Jinak je povahy nevděčné a škrábne ruku, která ji hladí. Proto také úsloví praví o člověku nevděčném: "Škrábe jako kočka". Známa je také její ukrutnost, s jakou si pohrává s ulovenou myší, než ji zakousne. Říká se proto o člověku, který jiného udržuje v nejistotě, aby ho trápil: "Hraje si s ním jako kočka s myší". V lidových příslovích přichází kočka velmi často v obrazném rčení: Ráda kočka ryby jí, ale do vody se jí nechce. Ta myška již ztracená, s kterou kočka pohrává. Není-li kocour doma, mají myši svobodu. Kocour někdy malá koťata sežere, říká se proto o člověku, který předstírá k někomu lásku, jíž vskutku nemá: "Má ho rád jako kocour koťata". Čerstvě staženou a ještě teplou kůži kočky přikládají si na prsa lidé s plicními chorobami, vytahuje prý nemoc.


- zpět na začátek -