Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
 

ZVÍŘATA V LIDOVÉM PODÁNÍ A POVĚRÁCH

(B. Moravec: "HÁJ" - ústřední časopis pro lesníky, myslivce, lovce a přátele přírody r.1921 a 1922)
* ÚVOD * NETOPÝR * JEŽEK
* KRTEK * ZAJÍC * KOČKA
* PES * LIŠKA * VLK
* KUNA * JEZEVEC * DOBYTEK
* JELEN * SOVA * ŽLUNA
* DATEL * KUKAČKA * VLAŠTOVKA
* LELEK * STŘÍZLÍK * KRÁLÍČEK
* BĚLOŘIT * ČERVENKA * SKŘIVAN
* CHOCHOLOUŠ * STRNAD * STEHLÍK
* BRKOSLAV * VRÁNA * SOJKA
* STRAKA * SLEPICE * ČEJKA
* VOLAVKA * ČÁP * KACHNA
* HUSA * ŽÁBA * JEŠTĚRKA
* HAD * MRAVENCI * ZÁVĚR

Kukačka
Když se na lesních listnatých stromech objeví mladé, svěžě zelené lupení, ozve se tu také známé volání kukačky "ku-ku". Hlas tohoto ptáka, který volá vlastní své jméno, je každému milý, protože když se kukačka ozve, je jisto, že jarní počasí bude už trvalé. Proto prý dráteníci říkají: "Lepší jedna kukaranda, nežli sto skřivanů." Také lidé neduživí a nemocní se těší, až uslyší kukati kukačku. Bývá jim totiž nejhůře v přechodné době, když zima ustupuje jaru a počasí všelijak se mění. Kukačka tedy nemocným lidem oznamuje, že minula doba pro ně nebezpečná. Svým tajemným a skrytým způsobem života zdá se kukačka lidu ptákem podivným a zvláštním a proto opředena je četnými pověstmi. U Jihoslovanů je kukačka vzorem bázlivosti a proto pro zbabělce je tu běžnou nadávka "bojazlivá kukavica". Dle pověsti u Jihoslovanů velice rozšířené, je kukačka sestra vojína padlého v boji proti Turkům. Teď prý proměněna v kukačku poletuje hledajíc bratra a volá ho žalostivým "kukáním". Plačtivý nářek žen nazývá se tu proto také "kukáním". U nás je kukačka prorokem pověrčivým lidem, než i lidé nepověrčiví a vzdělaní rádi si dají od ní prorokovati, i kdyby nakrásně proroctví jejímu nevěřili. Kdo prvně na jaře zaslechne kukačku, počítá, kolikrát se mu ozve, neboť mu svým kukáním naznačuje, kolik roků bude ještě živ. Kdo slyší kukačku a má u sebe peníze, bude při penězích celý rok, zejména bude toho roku míti hojně peněz, kdo zaslechne kukačku a ona ozvala se s trojnásobným ozevem "ku-ku", což činí zřídka kdy. Naopak zas, koho kukačka "okuká" bez peněz, bude míti celý rok bídu. Mladí manželé podle kukání počítají, kolik budou míti dětí. Bývá z toho na jaře dosti veselosti, protože kukačka kuká někdy třeba čtvrt hodiny v jednom kuse. Protože má kukačka na spodu těla právě takové zbarvení jako krahujec, věří lid, že kukačka je dopoledne kukačkou a odpoledne krahujcem. K pověře této svádí okolnost, že kukající je samec vábící samice a kuká zpravidla v hodinách ranních a dopoledních, při čemž táhne také z jednoho lesa do druhého, a někdy zakuká i v letu nad otevřenou krajinou. Odpoledne pak obyčejně kukačka se neozývá, slídíc po potravě, a samice hledí v té době podložiti svoje vejce do cizího hnízda. O tomto podkládání vajec tvrdí lid, že prý kukačka napřed zničí vejce v hnízdě cizího ptáka, než tam své vejce vloží. Své vejce snese na zem někde v houští a v zobáku dopraví je do hnízda. Také prý odpoledne, když je krahujcem, sežere hnízdoše jiných ptáků, aby její mládě mohlo celé to hnízdo zaujmouti a opanovati. Poněvadž kukačky odtáhnou v podletí právě tak strytě, jako byly na jaře přitáhly, vypravuje si lid různé domněnky o jejich zmizení. Některé kukačky zůstanou přes zimu krahujci, některé přezimují v dutých stromech, skalních děrách, ba i v bahnech, a objeví se opět, až na jaře bahna rozmrznou. Najde se na venkově člověk, který tyto ztuhlé a přezimující kukačky v skalní rozsedlině našel. Jiný zas viděl krahujce, jak vybíral mladé ptáky z hnízda, a když vyplašený odtáhl, zakukal. Přes všechna vysvětlení moderního přírodopisu zůstává kukačka přece nadále ptákem tajemným, ale všem lidem milým a na jaře proto toužebně očekávaným. Slovo kukačka je lichotivou přezdívkou zvědavé dívence. V některých krajinách značí slovo kukati tolik, jako usedavě plakati. "Plakala až srdce usedalo", vyjadřuje se úslovím: "kukala jako dy dře". V místopise a jménech rodových slovo kukačka nepřichází, za to dosti často přichází jako příjmení druhé její lidové jméno Žežuka nebo Zezulka.


- zpět na začátek -