Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
 

ZVÍŘATA V LIDOVÉM PODÁNÍ A POVĚRÁCH

(B. Moravec: "HÁJ" - ústřední časopis pro lesníky, myslivce, lovce a přátele přírody r.1921 a 1922)
* ÚVOD * NETOPÝR * JEŽEK
* KRTEK * ZAJÍC * KOČKA
* PES * LIŠKA * VLK
* KUNA * JEZEVEC * DOBYTEK
* JELEN * SOVA * ŽLUNA
* DATEL * KUKAČKA * VLAŠTOVKA
* LELEK * STŘÍZLÍK * KRÁLÍČEK
* BĚLOŘIT * ČERVENKA * SKŘIVAN
* CHOCHOLOUŠ * STRNAD * STEHLÍK
* BRKOSLAV * VRÁNA * SOJKA
* STRAKA * SLEPICE * ČEJKA
* VOLAVKA * ČÁP * KACHNA
* HUSA * ŽÁBA * JEŠTĚRKA
* HAD * MRAVENCI * ZÁVĚR

Lelek
Ačkoliv je lelek pták noční a vede jinak život skrytý, je lidu dostatečně znám. Velmi obyčejné je rčení "chytati lelky" nebo "lelkovati", značí zaháleti, okouněti, nedělati nic. Rozšířená je také pověra, že lelek přiletí ke koze na pastvě, usedne jí na vemeno a ssaje mléko, odtud jeho příjmí "kozodoj". Příčinou pověry stal se patrně jeho až pod oči rozeklaný zobák a okolnost, že lapá hmyz a okolo dobytka poletoval, když se pásal celé noci v lese. V lese prý meká jako kozle a to činí proto, aby svedl z pravé cesty. Člověk domnívá se, že se zaběhlo do lesa kozle a teď žalostně mečí, hledá zbloudilce a zabloudí sám. Vůbec dříve, dokud venkovský lid míval dovoleno dobytek pást v lesích velkostatku, všímal si lesních zvířat více než teď a různé výjevy z jejich života vykládal si svým způsobem.


- zpět na začátek -