Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
 

ZVÍŘATA V LIDOVÉM PODÁNÍ A POVĚRÁCH

(B. Moravec: "HÁJ" - ústřední časopis pro lesníky, myslivce, lovce a přátele přírody r.1921 a 1922)
* ÚVOD * NETOPÝR * JEŽEK
* KRTEK * ZAJÍC * KOČKA
* PES * LIŠKA * VLK
* KUNA * JEZEVEC * DOBYTEK
* JELEN * SOVA * ŽLUNA
* DATEL * KUKAČKA * VLAŠTOVKA
* LELEK * STŘÍZLÍK * KRÁLÍČEK
* BĚLOŘIT * ČERVENKA * SKŘIVAN
* CHOCHOLOUŠ * STRNAD * STEHLÍK
* BRKOSLAV * VRÁNA * SOJKA
* STRAKA * SLEPICE * ČEJKA
* VOLAVKA * ČÁP * KACHNA
* HUSA * ŽÁBA * JEŠTĚRKA
* HAD * MRAVENCI * ZÁVĚR

Netopýr
Netopýr - nevinné to zvíře je lidem neprávem nenáviděno. Je málo lidí na venkově, kteří netopýra důkladně znají, většina se ho štítí, že prý je prašivý. Také je netopýr předmětem různých pověr, a ještě více býval jím v středověku, kdy se ho užívalo k různým čárům a tajným prostředkům. Skrytý a tajemný způsob života netopýra je příčinou, že lid ho málo zná a bájí o něm věci nemožné. Jak tvrdí se o netopýru, že je půl myši a půl ptáka, ovšem je mnoho lidí, kteří za celý svůj život netopýra nedostanou do ruky a nemají tedy příležitosti důkladně si ho prohlédnouti. Také se ovšem tvrdí, že když večer poletuje a spatří prostovlasou ženskou, že prý se jí zamotá do vlasů. Pověra tato je všeobecně rozšířena, a proto žádná žena nebo dívka na vesnici nejde večer ze stavení bez šátku na hlavě. Za dne zdržuje se netopýr na půdách nebo v komíně a okouše prý tu maso nebo slaninu zavěšené v komíně k udění nebo už uzené a uschované na půdě. Ovšem slaninu nebo šunku ohryže myš nebo kočka, ale svede se to na netopýra a nevinný tvor se příležitostně zabije za cizí hřích. Někde se věří, že netopýr přináší neštěstí do stavení, v němž se zdržuje. Lapnou-li v takovém stavení netopýra, přibijí ho živého na vrata, tím je nepříznivé kouzlo odčiněno. Také v lidové pranostice hraje netopýr úlohu. Létá-li večer hojně netopýrů, bude zítra kráný den. Mnoho bájek koluje také o tom, jak netopýr přichází na svět a je málo lidí, kteří vědí, že samice i v letu nosí mládě na svých prsou, až dovede samo poletovati a potravu sháněti.


- zpět na začátek -