Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
 

ZVÍŘATA V LIDOVÉM PODÁNÍ A POVĚRÁCH

(B. Moravec: "HÁJ" - ústřední časopis pro lesníky, myslivce, lovce a přátele přírody r.1921 a 1922)
* ÚVOD * NETOPÝR * JEŽEK
* KRTEK * ZAJÍC * KOČKA
* PES * LIŠKA * VLK
* KUNA * JEZEVEC * DOBYTEK
* JELEN * SOVA * ŽLUNA
* DATEL * KUKAČKA * VLAŠTOVKA
* LELEK * STŘÍZLÍK * KRÁLÍČEK
* BĚLOŘIT * ČERVENKA * SKŘIVAN
* CHOCHOLOUŠ * STRNAD * STEHLÍK
* BRKOSLAV * VRÁNA * SOJKA
* STRAKA * SLEPICE * ČEJKA
* VOLAVKA * ČÁP * KACHNA
* HUSA * ŽÁBA * JEŠTĚRKA
* HAD * MRAVENCI * ZÁVĚR

Pes
Pes je obrazem věrnosti, úsloví "věrný jako pes" značí vrchol oddanosti. Věrnost, oddanost a obětavost psa jsou sice příslovečnými, přes to však bývá pes za to málo odměňován. U našich předků, jako u jiných národů byl pes zvířetem opovrženým, a to uchovalo se až po naše doby. Pro psa je všechno dobré. O každé špatné věci se tvrdí, že by byla takhle jen pro psa. Býti na psu nebo ve psí znamená, že něco je ve velmi špatném stavu, nebo že je někdo už na mizině. Je-li v zimě velká nepohoda, říká se, "že by člověk ani psa nevyhnal." "Zkusí jako pes", je známé úsloví pro velké utrpení. Slovo "pes" samo je opovržlivou nadávkou dodnes, jako za stara bývalo. Psí počasí je nepohoda. O člověku zlém se praví, "že je vzteklý jako pes". Vyje-li pes, znamená to, že někdo v domě umře, nebo že se v tom domě přihodí nějaké neštěstí. Rozšířena je mezi lidem také víra, že pes vidí v noci věci, jichž člověk viděti nemůže. Zalézá-li pes v noci bojácně do boudy, tedy prý vidí strašidla, jež jsou pro člověka neviditelná. Čichem pozná pes ihned člověka zlého nebo dobrého, proto prý na někoho štěká a na někoho ne. Podle toho lze tedy snadno rozeznati, kdo se k nám blíží se zlým úmyslem nebo dobrým úmyslem. Sádlo psí je dobré užívati pro plicní choroby, i souchotiny prý vyléčí. Kdo nosí boty z psí kůže, nebude míti bolesti v nohou. Maso psí je velmi zdravé, proto prý cikáni a světoběžníci jedí psy, aby nestonali. V pohádkách a bajkách je pes zvířetem dobrým a věrným průvodcem a pomáhačem člověka. Také v okultismu hraje pes důležitou úlohu. Na některých strašidelných místech běhá černý pes s ohnivýma očima nebo pes celý ohnivý. Takový pes také hlídá skryté poklady v zříceninách hradů. V lidových příslovích vyskytuje se pes často. Pes psa nidky nekouše. Kdo chce psa bíti, vždycky si hůl najde. Mnoho psů, zajícova smrt. Psího hlasu bůh neslyší. Proč pes pronásleduje kočku, o tom nás poučuje pěkná lidová bajka. Za starých časů jistý král choval smečku loveckých psů a dovolil jim sebrati si všechno, co s jeho královského stolu spadne. Psi to právo chtěli míti zaručené a král jim tedy dal pergamenovou listinu s touto výsadou. Psi neměli však, kam by listinu uložili a nabídla se jim tedy kočka, že jim listinu uschová. Odnesla ji na půdu a uschovala ji za trám. Po čase král přijal nového kuchaře, který o výsadě psů nevěděl. Když jednou, nesa na stůl srnčí kýtu, upustil ji a psi se na ni vrhli, odháněl je a ujišťování jejich věřiti nechtěl. Aby prý mu tu listinu tedy ukázali. Psi poslali kočku pro listinu, ale když ji kočka přinesla, shledalo se, že je listina celá rozhlodaná od myší tak, že se na ní nic přečísti nemohlo. Od těch dob každý pes pronásleduje kočku, kde ji jen spatří, a kočka zas pronásleduje myši. Psí povahu má, kdo si dá všechno líbiti. Psovské jednání je jednání otrocké. O člověku, který křičí a nadává, říká se, že štěká jako pes. Kdo si ničeho nedopřeje, je živ jako pes. Život jako pes uvázaný u boudy vede, kdo je osamocený a opuštěný.


- zpět na začátek -