Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
 

ZVÍŘATA V LIDOVÉM PODÁNÍ A POVĚRÁCH

(B. Moravec: "HÁJ" - ústřední časopis pro lesníky, myslivce, lovce a přátele přírody r.1921 a 1922)
* ÚVOD * NETOPÝR * JEŽEK
* KRTEK * ZAJÍC * KOČKA
* PES * LIŠKA * VLK
* KUNA * JEZEVEC * DOBYTEK
* JELEN * SOVA * ŽLUNA
* DATEL * KUKAČKA * VLAŠTOVKA
* LELEK * STŘÍZLÍK * KRÁLÍČEK
* BĚLOŘIT * ČERVENKA * SKŘIVAN
* CHOCHOLOUŠ * STRNAD * STEHLÍK
* BRKOSLAV * VRÁNA * SOJKA
* STRAKA * SLEPICE * ČEJKA
* VOLAVKA * ČÁP * KACHNA
* HUSA * ŽÁBA * JEŠTĚRKA
* HAD * MRAVENCI * ZÁVĚR

Skřivan
Skřivan je velmi milý pták, každý se na jeho příchod těší, neboť přináší jaro, a staré babičky a lidé neduživí přejí si, aby ještě slyšeli skřivánka. O původu jeho vypravuje legenda, že ho stvořil Spasitel z hrsti hlíny, aby osamělý oráč měl v poli také nějakého pěvce. Lidové pořekadlo praví, že na Hromnice musí skřivan vrznout, kdyby měl zmrznout, a kdo o Hromnicích slyší skřivana zpívati, bude šťasten. Druhého února u nás ovšem ještě skřivan nebývá, ale slyší lidé chocholouše, který si někde na střeše sluncem vyhřáté prozpěvuje, a myslí, že je to skřivan. Případnější je pořekadlo: "Na svatého Matěje pije skřivan z koleje." V té době dostavují se první jarní oblevy. Zpívá-li záhy na jaře skřivan ve výšce, bude úrodný rok, zpívá-li však na zemi, bude neúroda. Drží-li se skřivani na jaře dlouho v hejnu, přijde ještě nová zima. Některého roku dostaví se sněhové přeháňky, t. zv. nová zima, když už skřivani jsou v párkách a tu se opět skřivani srazí v hejno na tak dlouho, dokud nepohoda trvá. Je tedy skřivan v tom ohledu dobrým prorokem povětrnosti. Před vydáním zákona na ochranu ptactva lapali se skřivani hojně k jídlu a také se chovali v klecích k vůli zpěvu. Klec pro skřivana musela býti dlouhá a nizká, aby se pták mohl probíhati, a měla plátěnou stříšku, aby si nerozbil hlavu, protože má ve zvyku vyletovati, když chce zpívati. Dávali mu do klece hroudu, na kterou skřivan usedal, když zpíval. Slovo skřivan přichází hojně v místopisu i jako jméno rodové, také ve tvaru zdrobnělém, Skřivánek.


- zpět na začátek -