Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
 

ZVÍŘATA V LIDOVÉM PODÁNÍ A POVĚRÁCH

(B. Moravec: "HÁJ" - ústřední časopis pro lesníky, myslivce, lovce a přátele přírody r.1921 a 1922)
* ÚVOD * NETOPÝR * JEŽEK
* KRTEK * ZAJÍC * KOČKA
* PES * LIŠKA * VLK
* KUNA * JEZEVEC * DOBYTEK
* JELEN * SOVA * ŽLUNA
* DATEL * KUKAČKA * VLAŠTOVKA
* LELEK * STŘÍZLÍK * KRÁLÍČEK
* BĚLOŘIT * ČERVENKA * SKŘIVAN
* CHOCHOLOUŠ * STRNAD * STEHLÍK
* BRKOSLAV * VRÁNA * SOJKA
* STRAKA * SLEPICE * ČEJKA
* VOLAVKA * ČÁP * KACHNA
* HUSA * ŽÁBA * JEŠTĚRKA
* HAD * MRAVENCI * ZÁVĚR

Slepice domácí
Kokrhá-li kohout večer, bude ráno pršeti. Když se slepice za deště ukrývají, nebude déšť dlouho trvati, jestliže však i za deště vybíhají z kurníku a promoklé hledají potravu, bude dlouho pršeti. Podobně znamená dlouhé trvání deště, hledají-li potravu dlouho do večera. Zmoklá slepice působí dojmem komickým, proto říká se o člověku, který se pojednou ocitl ve stísněné náladě, že vypadá jako zmoklá slepice. Slepice, která kokrhá jako kohout, musí se zabíti, rotože je prorokem smrti nebo alespoň nějakého neštěstí. Když se nasazuje kvočna na vejce, má se to státi, když jde měsíc nahoru (když ho přibývá), aby se kuřata dobře vyvedla a bylo jich hojně. Sežere-li slepice jeřabiny nebo oříšky z lípy, přestane nésti. Vejce z kotce (kukaně) má vybírati vždycky hospodyně, vybírá-li je hospodář, slepice nenesou. Jenom vejce snešená na zelený čtvrtek může si hospodář vzíti, ostatní po celý rok patří hospodyni. Kohoutova bojovnost je známou vlastností a říká se proto o člověku svárlivém, že je jako kohout. Kohoutiti se, rozkohoutiti se, značí tolik, jako rozzlobiti se. O dvou svářících se lidech se tvrdí, že si počínají jako dva kohouti na společném smetišti. Pečlivost kvočny o kuřata je příslovečnou a proto pečlivá matka je jako kvočna. Kuře nebo kuřátko je označení pro malé a hezké dítě. "Nedoscíplá slepice" je přezdívka pro stonavého člověka. Slova Kohout a Kuře přichází jako příjmení a také v místopise.


- zpět na začátek -