Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
 

ZVÍŘATA V LIDOVÉM PODÁNÍ A POVĚRÁCH

(B. Moravec: "HÁJ" - ústřední časopis pro lesníky, myslivce, lovce a přátele přírody r.1921 a 1922)
* ÚVOD * NETOPÝR * JEŽEK
* KRTEK * ZAJÍC * KOČKA
* PES * LIŠKA * VLK
* KUNA * JEZEVEC * DOBYTEK
* JELEN * SOVA * ŽLUNA
* DATEL * KUKAČKA * VLAŠTOVKA
* LELEK * STŘÍZLÍK * KRÁLÍČEK
* BĚLOŘIT * ČERVENKA * SKŘIVAN
* CHOCHOLOUŠ * STRNAD * STEHLÍK
* BRKOSLAV * VRÁNA * SOJKA
* STRAKA * SLEPICE * ČEJKA
* VOLAVKA * ČÁP * KACHNA
* HUSA * ŽÁBA * JEŠTĚRKA
* HAD * MRAVENCI * ZÁVĚR

Stehlík
Stehlík je lidu dobře znám jednak pro své pestré zbarvení, jednak že se zdržuje na blízku vesnic, vybíraje tu semena bodláku. Je prý Němec, protože volá své jméno německy "Stieglitz". Lid rozeznává stehlíky pěti a šestiperáky, podle počtu žlutých pírek v křídle. O stehlíkovi se vypravuje pěkná legenda, která je sice původu německého, ale mezi českým lidem velmi rozšířena. Původně prý Bůh stvořil všecky ptáky stejné šedé barvy. Poněvadž by je však lidé nebyli rozeznali, nařídil jednomu ze svých andělů, aby ptáky nabarvil různými barvami. Dostavili se k barvení všichni ptáci, jenom stehlík scházel. Dostavil se pozdě, když už anděl byl s prací hotov a omlouval své opozdění tím, že prý viděl, jak sedlákovi roste v pšenici bodlák a vybíral tedy jeho semena, aby sedlákovi usnadnil práci. Na to mu anděl omeškání prominul, a nabarvil ho zbytky barev, proto je stehlík tak pestrý. Pro příjemný zpěv choval se dříve stehlík hojně v kleci a lapal se na rohatiny při podzimním přeletování. Podobá prý se zpěv jeho zpěvu kanářímu. Jméno jeho přichází často jako příjmení v místopise: Stehlovice.


- zpět na začátek -