Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
 

ZVÍŘATA V LIDOVÉM PODÁNÍ A POVĚRÁCH

(B. Moravec: "HÁJ" - ústřední časopis pro lesníky, myslivce, lovce a přátele přírody r.1921 a 1922)
* ÚVOD * NETOPÝR * JEŽEK
* KRTEK * ZAJÍC * KOČKA
* PES * LIŠKA * VLK
* KUNA * JEZEVEC * DOBYTEK
* JELEN * SOVA * ŽLUNA
* DATEL * KUKAČKA * VLAŠTOVKA
* LELEK * STŘÍZLÍK * KRÁLÍČEK
* BĚLOŘIT * ČERVENKA * SKŘIVAN
* CHOCHOLOUŠ * STRNAD * STEHLÍK
* BRKOSLAV * VRÁNA * SOJKA
* STRAKA * SLEPICE * ČEJKA
* VOLAVKA * ČÁP * KACHNA
* HUSA * ŽÁBA * JEŠTĚRKA
* HAD * MRAVENCI * ZÁVĚR

Vrána
Lid nerozlišuje havrana polního a vránu černou, co je černé, sluje u lidu vranou, co je šedivé, sluje šedivkou. Vran lid nemiluje a považuje je za proroky neštěstí. Táhne-li hejno vran s krákotem, volají děti: "K nám, k nám!" Děti totiž věří, že vrána nosí děti. Objeví-li se na podzim množství vran v hejnu, bude tuhá zima, podobně zůstávají-li na jaře vrány dlouho v hejnu, nenastane jaro ještě tak brzy. Sedá-li vrána na střechu, někdo se v tom domě oběsí. Je-li mnoho vran, bude v zimě hojnost sněhu. V pohádkách lidových hraje havran důležitou úlohu. Bývá buď tajemným poslem nebo průvodcem čarodějovým, v havrana bývají zaklety neposlušné děti. Nalezeným vraním brkem stírají se bradavice. Z mladých vran je chutná polévka. Slovo vrána je přezdívkou pro člověka, který se všemu diví. "Černý jako havran" říká se o člověku černohlavém. Vránu označuje lid také slovem "krkavec", ale skutečného krkavce nezná, za to zná jeho vlastnosti. Tak "krkavčí matka" je ta, která svých dětí nemiluje a trýzní je. Krkavec je také přezdívka pro člověka lakomého nebo nenasytného. Jména míst přicházejí: Vranov, Vraňany, Vranovice, Vrané, Vranín, Vranová Lhota, jako jména rodová tito ptáci nepřicházejí. Krkavec přichází jako jméno lesů a kopců.


- zpět na začátek -