Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy

Červen

Hnízdo
J. Gurková

Bělaví beránci nebem se prohání,
paprsek léta vyhřívá zem,
slunce se vyhouplo vysoko nad strání,
vzácný dar života všude tu naleznem.

Ve větvích na břízce vysoko nad zemí,
houpá se ve větru od žluvy košíček,
ze stébel, vlásků a vláken je spletený,
na svůj čas vyčkává pár malých vajíček.

Skřivánek veselou písničku zpívá,
nizoučko nad květy poletuje,
domeček pečlivě v trávě si skrývá,
že přišlo léto, všem oznamuje.  Pojď,
  půjdem se toulat ...
  (J. Gurková)


   Leden
   Únor
   Březen
   Duben
   Květen
   Červen
   Červenec
   Srpen
   Září
   Říjen
   Listopad
   Prosinec