Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy

LOVEČTÍ PSI


MALÁ UKÁZKA
lovecky
upotřebitelných
psů

Pes je první zvíře, které člověk domestifikoval. Zpočátku nalézali psi v blízkosti lidí odhozené zbytky potravy, požírali je a tato místa hájili před jinými psy i zvířaty. To byli psi hlídací a z nich postupným ochočováním vznikli psi společenští. Lidé brzy poznali řadu dobrých vlastností psů, začali je prošlechťovat až vznikla pestrá paleta dnešních plemen psů.
K lovu byli psi záměrně šlechtěni nejdříve, protože je k němu předurčují jejich přirozené vlastnosti, zejména jejich vynikající čich. Výsledkem prošlechťování psích plemen k různým loveckým účelům jsou dnešní tzv. velká plemena loveckých psů, do nich patří všichni ohaři, dále střední plemena, zahrnující barváře a honiče, a nakonec malá plemena, představovaná slídiči a norníky. Všechny tyto skupiny plemen loveckých psů se kromě vzhledu liší také svou prací a loveckou použitelností.

S L Í D I Č I

V E L Š Š P R I N G R Š P A N Ě L É

Staré lovecké plemeno,
používané k lovu a hlídání
pasoucích se stád dobytka.
Vzhledem k tomu, že tito psi nebyli kříženi s jinými plemeny, udrželi si své lovecké vlastnosti, ze kterých vzniká především nos a hlasitost. Do našich podmínek se výborně hodí pro svou všestrannost. Svou slídičskou práci provádějí velmi dobře na poli, v lese i ve vodě. Nalezenou zvěř hlasitě oznamují a drobnou zvěř včetně zajíce s vrozenou chutí přinášejí. Při dohledávce postřelené zvěře pracují jako barváři a osvědčují se i při lovu černé zvěře. Pro svůj vzhled a přítulnou povahu se stávají miláčkem celé rodiny.
K O K R Š P A N Ě L
CLUMBER SPANIEL
patří k plemenům
s výbornými loveckými
vlastnostmi.
Zástupce tohoto plemene
a jeho majitele najdete
ve "Vašich příspěvcích"
R E T R I E V E R
Retrívři jsou skupina psů, která je na první pohled jednotná - mohutní, ale ne velcí, silní psi s delší až dlouhou srstí a dobrými loveckými vlastnostmi. Obliba, které retrívři dosahují, pramení především z povahy a úžasné ochoty ke spolupráci s vůdcem, ať už se tato vlastnost projevuje při lovecké práci či při plnění úlohy společenského psa.
NĚMECKÝ KŘEPELÁK
AMERICKÝ KOKRŠPANĚL
I R S K Ý    V O D N Í    Š P A N Ě L
Původně, jak už jeho jméno napovídá, to byl specialista na práci ve vodě, dnes je to však moderní lovecký pes se vskutku všestrannou upotřebitelností. Je možné ho použít nejen na vodní práce, ale i na dohledávku a na barvu. Je schopen zvládnout i tu nejtěžší práci v bažinatém terénu, vyznačuje se aktivitou, smělostí, dobrým čichem a velkou chutí aportovat. Potřebuje hodně pohybu a práce, procházky po parku ho rozhodně neuspokojují. Díky své dlouhé, mastné srsti je mimořádně otužilý. Vyznačuje se velkým temperamentem.

O H A Ř I


VÍTĚZ

61. Memoriálu
Karla Podhajského
* SENT KOŘENICE *
CACIT, CACT, I.cena, 487 bodů
 
Ohař je všestranný lovecký pes, jehož pravé místo je v polních honitbách s hojnou drobnou zvěří. Svým jemným nosem umí zvěř vyhledat a pevně ji vystavit. Často umí dostihnout, chytit a přinést postřeleného zajíce nebo bažanta. Dohledává zvěř, která po ráně zapadla do polních kultur nebo travin. Z rákosu vyhání vodní pernatou zvěř a divoké kachny přináší i z vody. V honitbě pomáhá najít škodnou zvěř, zejména toulavé kočky. Je-li cvičen na barvě, pracuje i jako barvář.
*** Naše národní plemeno, uznané jako standard roku 1963 je ČESKÝ FOUSEK - hrubosrstý ohař, vyšlechtěn v I.polovině XX.století. ***
P O I N T R
A N G L I C K Ý     S E T R
G O R D O N S E T R
NĚMECKÝ DLOUHOSRSTÝ OHAŘ
ČESKÝ FOUSEK
SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ OHAŘ
NĚMECKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ
M A Ď A R S K Ý     DRÁTOSRSTÝ OHAŘ
Vznikl křížením pointra s barvářem. Pravděpodobně je mezi jeho předky i německý krátkosrstý ohař. Má vynikající vrozené přinášení. Je to všestranný pes, i když hledání je poněkud kratší. Je vytrvalý, rychlý, dobře ovladatelný a poslušný. Vynikající práci předvede hlavně v porostu kukuřice. Dobře snáší sucho a teplo. S tím snad souvisí i skutečnost, že práce ve vodě není zrovna jeho silnou stránkou, ale pochopitelně i tady výjimky potvrzují pravidlo.
MAĎARSKÝ KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ

Všestranně lovecky upotřebitelný pes pro lov v poli, na vodě i v lese.
Jeho charakteristickými vlastnostmi jsou zejména výrazný smysl pro stopu, pevné vystavování, vynikající vlohy pro přinášení a cílevědomé sledování stopy na vodě při velké ochotě k vodní práci.
Dobře zvládá práci v obtížném terénu i extrémní počasí. Nesmí projevovat bázlivost po výstřelu, strach ze zvěře, absenci vloh k vystavování a přinášení a nechuť k vodní práci.
Pro svou bezproblémovou povahu a přizpůsobivost je vhodný i k držení v bytě.
ATIMA Z GROBEHO OBORY a LORD AKCEZAL - DINO
z chovatelské stanice maďarských a výmarských ohařů z PANKRÁCKÉHO VRŠÍČKU
www.pankrackyvrsicek.com
 
I R S K Ý     S E T R
NĚMECKÝ DLOUHOSRSTÝ OHAŘ
Je prapůvodní německé plemeno, používané k lovu zejména ve střední Evropě, jeho výskyt můžeme sledovat již od IX.století s latinským názvem "Canic extrarius major", lidově "pes ptačí", či "pes vodní", dříve v českých zemích též "křepelák". Dlouhosrstý ohař pevně vystavuje, spolehlilvě přináší a dohledává, je vynikající při sledu zvěře spárkaté, při práci ve vodě, je ostrý na škodnou, spolehlivě hlídá a snáší nejtvrdší povětrnostní podmínky. Pro tyto dobré vlastnosti ho používají především lesníci-myslivci. Je však oblíben i u ostatních myslivců pro svůj exteriér. Vyskytuje se jako hnědák, světlý bělouš s plotnami a hnědou hlavou, s hnědými plotnami nebo pláštěm na bílém podkladě, nebo světlý bělouš bez ploten, avšak vždy s hnědou hlavou.Pochází z francouzské Bretaně. Je to bezesporu nejrozšířenější francouzský lovecký pes, a to nejen ve Francii, ale i ve světovém měřítku. Toto vlohové plemeno může přes svoji malou výšku a nevelkou hmotnost směle konkurovat v práci i s velkým ohařem a díky milé a přátelské povaze může plnit i úlohu rodinného společníka. Povaha bretona je velmi milá, temperamentní a veselá, je učenlivý a inteligentní. Nesnáší hrubé zacházení a velmi snadno se může zradit. Pracuje ve stylu plnokrevníka, hledá cvalem, prostorně a rychle, vystavuje spontánně a dobře přiznává. Jeho zbarvení je buď bílooranžové, to je nejrozšířenější, anebo černobílé, hnědobílé, černobílé s pálením nebo hnědobílé s pálením - trikolor.
Velký münsterlandský ohař
Malý münsterlandský ohař
VÝMARSKÝ OHAŘ
Výmarský ohař je známý jako samostatné plemeno již téměř sto let, ale doposud se nepodařilo ujednotit názor na jeho původ. Uvádí se, že mezi jeho předky se nacházeli barváři, brakýři, před časem se dokonce objevil i názor na vliv dogy na šedé zbarvení, atp. Rovněž jeho zeměpisný původ je zatím neznámý.. Je to pes, vzbuzující většinou pozornost svým neobvyklým zbarvením, výbornými loveckými vlastnostmi a velkou oddaností svému pánovi. Je všestranný, lehce ovladatelný, náruživý, avšak nikoliv nadměrně temperamentní pes. Vyznačuje se systematickým hledáním, pozoruhodně dobrým nosem, ostrostí na škodnou zvěř, spolehlivostí ve vystavování a při práci ve vodě. Má zvláštní sklon k držení stopy, k přinášení ztracené zvěře a k přinášení vůbec.
Z chovatelské stanice maďarských a výmarských ohařů z PANKRÁCKÉHO VRŠÍČKU
www.pankrackyvrsicek.com

B A R V Á Ř I

BAVORSKÝ BARVÁŘ
Barváři jsou jedni z nejstarších plemen psů, kteří si zachovali v podstatě stále stejný vzhled po celou dobu své existence. Nebývají chováni pro krásu, ale pro užitek a obvykle nežijí jako pouzí společníci člověka ve městech. I když jako takový se dobře uplatní, protože barvář, i přes svůj jaksi trochu podmračený vzhled, je pes milý a přítulný, svému pánovi plně oddaný. Existují dvě plemena barvářů: HANNOVERSKÝ A BAVORSKÝ.

H O N I Č I   ( B R A K Ý Ř I )

Slovenský kopov je výborný lovecký pes ze skupiny honičů - nejstarší plemeno od počátku organizovaných lovů. Je to výborný pomocník myslivce, osobní strážce i dobrý hlídač. Velmi dobře se hodí pro myslivce z povolání do každé honitby, kde žije a loví se spárkatá zvěř. Je hlasitý a vytrvalý, při naháňkách na černou zvěř nahradí deset honců, prohledá každé místo v leči, kde to jen trochu zavání divočáky, které vášnivě rád pronásleduje. Nejlépe se však upatní při dosledu veškeré spárkaté zvěře. Při nahánění se seznámí se stopami veškeré zvěře, a proto mu nevadí, na jakou stopu ho nasadíte. Hodí se velmi dobře k individuálnímu lovu lišek a divočáků a k prohánění malých houštin. Čerstvě postřelenou zvěř dohledává bez řemenu a brzy zastavuje, protože je rychlý a ostrý. Nestává se , že by při delším sledování zvěře zabloudil, neboť má výbornou vrozenou orientaci v terénu.
ŠTÝRSKÝ BRAKÝŘ
BEAGLE
JEZEVČÍKOVITÝ
B A S E T
Patří ke krátkosrstým honičům,
kteří sice nepřekypují živostí a rychlostí,
ale je houževnatý a má vynikající nos.
Z hlediska použitelnosti v myslivecké praxi zde řadíme i tyto dvě plemena.
BULTERIÉR
IRSKÝ TERIÉR

N O R N Í C I


              velšteriér
T E R I É Ř I
Všichni teriéři jsou svým způsobem plemena lovecká - kdysi pradávno určená k lovu lišek a jezevců, potkanů, krys a jiné drobné havěti. Jejich jméno pochází z latinského terra, což je země. K nám se jejich pojmenování dostalo z angličtiny, protože Anglie je vlastí teriérů. Většina teriérů má výšku do 40cm a pracují jako norníci, i když někteří vykonávají myslivci i docela úspěšné služby při nahánění zvěře.
U nás jsou nejznámější foxteriéři hladkosrstý a drsnosrstý, velšteriér, skotský teriér, lejklendský teriér, jagdteriér a český teriér. Jagdteriér je svým původem plemeno německé a český teriér naše národní české. Ostatní plemena jsou anglická, jak je rovněž možno poznat z názvů: pocházejí např. ze severozápadní Anglie - kraje jezer (anglicky lake). Německý jagdteriér je typicky pracovní plemeno a byl vyšlechtěn pro použití v myslivosti nejen jako norník, ale i k lovu černé zvěře. Český teriér, který má velmi dobré lovecké vlastnosti, se takového rozšíření a obliby mezi myslivci nedoznal...
FOXTERIÉR HLADKOSRSTÝ
FOXTERIÉR DRSNOSRSTÝ
LAKELAND TERIÉR
VELŠTERIÉR
ČESKÝ TERIÉR
J A G D T E R I É R
J E Z E V Č Í C I
Patří do skupiny tzv. malých plemen loveckých psů. Při výkonu práva myslivosti se v současné době u nás nejvíce používá na povrchu, při dosledu spárkaté zvěře (práce na barvě), jako slídič při lovu drobné zvěře v nepřehledném terénu, jako honič, zejména na černou zvěř, jako norník na lišku v přírodních norách. Mají velku oblibu pro své lovecké a povahové vlastnosti. Standard FCI rozeznává podle osrstění jezevčíky: HLADKOSRSTÉ, DLOUHOSRSTÉ A DRSNOSRSTÉ.
JEZEVČÍK DRSNOSRSTÝ
JEZEVČIK HLADKOSRSTÝ
JEZEVČÍK DLOUHOSRSTÝ


První zkoušky loveckých psů.

Význačný český lesník písecký lesmistr Josef Zenker dal první podnět k organizaci české lovecké kynologie. V roce 1880 spolu s několika dalšími kynology předložil pražskému místodržitelství návrh na ustavení "Spolku pro chov a drezúru psů v Království Českém". Jeho stanovy byly schváleny 20.prosince 1880. Prvním sídlem spolku, který měl v době svého založení 143 členů, byl Písek. Tam také lesmistr Zenker redigoval německo-český časopis spolku pro chov a drezúru psů, jehož první ročník začal vycházet již v r.1881.
Velký zájem o loveckou kynologii umožnil uspořádání polních zkoušek psů, které se konaly 23. srpna 1881 v Uhříněvsi. Byly to první zkoušky loveckých psů nejen v Čechách, ale v celém Rakousku a staly se prvním krokem na cestě k racionálnímu chovu psů.
Prvních zkoušek se zúčastnilo pouze sedm psů (krátkosrstí ohaři a jeden setr), protože nikdo neměl v této soutěži zkušenosti. Daleko více bylo však těch, kdo v koroně zkouškám se zájmem přihlíželi, aby poznali, jaké výkony se od psů požadují.
Výkony psů jako rozhodčí posuzovali redaktor Schmiedeberg, V. Rauch a V. Křen. Zkoušky byly rozděleny do tří kategorií: byly to zahajovací soutěž, mezinárodní soutěž a soutěž o spolkovou cenu, které se mohli zúčastnit pouze psi myslivců z povolání.
Při zkouškách se hodnotilo hledání, vystavování, přiznávání, postupování, poslušnost, přinášení, klid před zvěří a nos.
Teprve později se při zkouškách psů hodnotila práce ve vodě, hledání ztracené zvěře a vlečka se srstnatou zvěří. První zkoušky psů měly velký propagační význam a vzbudily nejen zájem o výcvik psů, ale i o jejich čistokrevný chov.
A z těchto malých začátků se zrodila dnešní vysoká úroveň české lovecké kynologie.

K O N E C

...no,
to jste to tedy
dopracovali,
ale nebuď z toho
smutnej ...

- zpět na začátek -