Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy

Srpen

Jeřabiny
J. Gurková

Zlatavá záře polem se rozlila,
větřík tu zvlnil obilné klásky,
na louce žlutá se na bílou změnila,
heřmánek rozvinul okvětní plátky.

Nad květnou záplavou skřivánek třepetá se,
i len už dozrál a modří s nebem splývá,
kuličky jeřabin též dozrávají v celé kráse,
vidíš, tam ve větvích se rudý hrozen kývá.

Cestička k lesu jako by vyprahla,
celá zem dychtí po doušku vody,
paseka od žáru ve stínu vychladla,
nabízí k hostině šťavnaté plody.  Pojď,
  půjdem se toulat ...
  (J. Gurková)


   Leden
   Únor
   Březen
   Duben
   Květen
   Červen
   Červenec
   Srpen
   Září
   Říjen
   Listopad
   Prosinec